หน้าแรก

คำอธิบาย

บริการ บัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับ ระบบ อีเมล์โรงเรียน อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อที่เฟซบุ๊คครูจรูญ หรืออีเมล: webmaster@bn.ac.th

นักเรียนที่มีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้ว (เลขประจำตัว@bn.ac.th) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเป็น bnเลขประจำตัวนักเรียน

นักเรียนที่ยังไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (เลขประจำตัว@bn.ac.th) โปรดติดต่อที่เฟซบุ๊คครูจรูญ หรืออีเมล: webmaster@bn.ac.th

บุคลากรที่ไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (username@bn.ac.th) โปรดติดต่อที่เฟซบุ๊คครูจรูญ หรืออีเมล: webmaster@bn.ac.th

บุคลากรที่มีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้ว (username@bn.ac.th) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เคยแจกเป็นการ์ดให้แล้ว

BNNet ID มุ่งมั่นสู่ บัญชีเดียวใช้ได้ครบทุกบริการ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดสอนเฉพาะนักเรียน เก่า ขึ้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ในปีการศึกษา 2563 นี้เท่านั้น สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 จะดำเนินการได้หลังวันมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ แล้ว ตั้งแต่ 16 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ครูและนักเรียน ที่มี username และ password @bn.ac.th อยู่ก่อนแล้ว แต่ ลืม username หรือ password ติดต่อขอใหม่ได้ที่ครูจรูญ LINE ID : magamura หรือที่ facebook messenger หรือ ระบบแจ้ง reset รหัสผ่าน และตรวจสอบผลได้ที่ หน้าแจ้งผล reset รหัสผ่าน