หน้าแรก

คำอธิบาย

บริการ บัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับ ระบบ อีเมล์โรงเรียน อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากพบปัญหาการใช้งาน แจ้งผ่าน Google form ที่ : https://forms.gle/zAaPTRxSscnt6zQo7 และดูผลการแก้ไขที่ : https://id.bn.ac.th/reset/ โดยระบบจะส่งอีเมลลิงค์ตั้งรหัสผ่านไปให้ที่อีเมลส่วนตัวของผู้แจ้งปัญหา ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ตามต้องการ

นักเรียนที่ Google ระงับบัญชี และใช้อีเมลสำรอง ที่ขึ้นต้นด้วย s ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน ให้แจ้งครูประจำวิชาเพื่อขอเข้า Google Classroom

 

ประกาศสำคัญ :

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รุ่นปัจจุบัน ข้อมูล ณ กันยายน 2563 มีการสุ่ม MAC address ทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ไว้ ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน และต้อง login ใหม่บ่อยครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง login ตาม MAC address ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องปิด function ดังกล่าว จึงจะใช้งานได้ แนะนำให้ใช้ username และ password ที่แจ้งไว้ในการเข้าสู่ระบบแทน

ครูและนักเรียน ที่มี username และ password @bn.ac.th อยู่ก่อนแล้ว แต่ ลืม username หรือ password ติดต่อขอใหม่ได้ที่ครูจรูญ หรือ ระบบแจ้ง reset รหัสผ่าน และตรวจสอบผลได้ที่ หน้าแจ้งผล reset รหัสผ่าน