หน้าแรก

คำอธิบาย

บริการ บัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับ ระบบ อีเมล์โรงเรียน อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อที่เฟซบุ๊คครูจรูญ หรืออีเมล: webmaster@bn.ac.th

นักเรียนที่มีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้ว (เลขประจำตัว@bn.ac.th) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเป็น bnเลขประจำตัวนักเรียน

นักเรียนที่ยังไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (เลขประจำตัว@bn.ac.th) โปรดติดต่อที่เฟซบุ๊คครูจรูญ หรืออีเมล: webmaster@bn.ac.th

บุคลากรที่ไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (username@bn.ac.th) โปรดติดต่อที่เฟซบุ๊คครูจรูญ หรืออีเมล: webmaster@bn.ac.th

บุคลากรที่มีอีเมลโรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้ว (username@bn.ac.th) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เคยแจกเป็นการ์ดให้แล้ว

BNNet ID มุ่งมั่นสู่ บัญชีเดียวใช้ได้ครบทุกบริการ

หมายเหตุ : username และ password ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด โปรดตรวจสอบก่อนแจ้ง reset password

ประกาศสำคัญ :

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รุ่นปัจจุบัน ข้อมูล ณ กันยายน 2563 มีการสุ่ม MAC address ทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ไว้ ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน และต้อง login ใหม่บ่อยครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง login ตาม MAC address ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องปิด function ดังกล่าว จึงจะใช้งานได้ แนะนำให้ใช้ username และ password ที่แจ้งไว้ในการเข้าสู่ระบบแทน

ครูและนักเรียน ที่มี username และ password @bn.ac.th อยู่ก่อนแล้ว แต่ ลืม username หรือ password ติดต่อขอใหม่ได้ที่ครูจรูญ LINE ID : magamura หรือที่ facebook messenger หรือ ระบบแจ้ง reset รหัสผ่าน และตรวจสอบผลได้ที่ หน้าแจ้งผล reset รหัสผ่าน