หน้าแรก

คำอธิบาย

บริการ บัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับ ระบบ อีเมล์โรงเรียน อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากพบปัญหาการใช้งาน แจ้งผ่าน Google form ที่ : https://forms.gle/zAaPTRxSscnt6zQo7 และดูผลการแก้ไขที่ : https://id.bn.ac.th/reset/ โดยระบบจะส่งอีเมลลิงค์ตั้งรหัสผ่านไปให้ที่อีเมลส่วนตัวของผู้แจ้งปัญหา ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ตามต้องการ

นักเรียนที่ Google ระงับบัญชี และใช้อีเมลสำรอง ที่ขึ้นต้นด้วย s ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน ให้แจ้งครูประจำวิชาเพื่อขอเข้า Google Classroom

 

ครูและนักเรียน ที่มี username และ password @bn.ac.th อยู่ก่อนแล้ว แต่ ลืม username หรือ password ติดต่อขอใหม่ได้ที่ครูจรูญ หรือ ระบบแจ้ง reset รหัสผ่าน และตรวจสอบผลได้ที่ หน้าแจ้งผล reset รหัสผ่าน